Taxaties


LepeltjeTaxaties kan ik natuurlijk nooit goed doen zonder het voorwerp in mijn handen te hebben. Daarom doe ik dat dan ook beslist NIET per e-mail. Als ik te hoog waardeer maak ik misschien iemand blij met een dooie mus, als ik te laag waardeer is de vraagsteller ontevreden. Ik ben noch een handelaar, noch een beëdigd taxateur. Ik ben niet meer dan een goedwillende amateur die van dit specifieke onderwerp toevallig wat méér weet dan een ander.
Ik kan je alvast wél verzekeren dat de waarde vaak tegen zal vallen omdat de "markt" voor tin al vele jaren lang erg slecht is. Kijk maar eens op Marktplaats of Ebay. Op de meeste artikelen die aangeboden worden, wordt überhaupt niet eens geboden.

Enkele tientallen jaren geleden lagen de prijzen veel hoger dan nu. Een tinnen theeserviesje dat je in 1970 nieuw gekocht zou hebben in guldens , brengt bij verkoop in 2013 via bijvoorbeeld Marktplaats of Ebay in Euro's véél minder op. Soms nog geen 10% van de nieuwwaarde. Bewaren is dus misschien een beter optie dan verkopen.

Maar als je van mening bent dat je iets in huis hebt dat écht de moeite waard is mag je natuurlijk altijd contact met me zoeken voor een afspraak.